środa, 24 Kwi 2024

Kredyt odnawialny w POL-Koncie


Przeznaczenie

Finansowanie bieżących potrzeb

Okres kredytowania
- do 24 miesięcy

Warunki udzielenia kredytu
- POL-Konto prowadzony co najmniej 3 miesięcy,
- Zdolność kredytowa,
- Stałe wpływy systematycznie co najmniej raz w miesiącu.

Wysokość kredytu
- Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 10-krotności średnich miesięcznych dochodów netto Kredytobiorcy, obliczonych jako średnia z ostatnich 3-ch miesięcy.

Zabezpieczenie
- Weksel in blanco,
- Wpływy na POL-Koncie ,
- oświadczenie do poddaniu się egzekucji,
- Opcjonalnie dodatkowe zabezpieczenie w zależności od długości okresu kredytowania.

Wymagane dokumenty
- Wniosek o kredyt ,
- zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (osoby pracujące),
- dokument poświadczający otrzymywanie renty lub emerytury  albo decyzja o przyznaniu lub o ostatniej waloryzacji emerytury, renty (emeryci, renciści).

Zalety kredytu
- Wielokrotne korzystanie ze przyznanego limitu,
- brak jakichkolwiek dodatkowych opłat lub prowizji niż wymienione w umowie,
- zmniejszanie salda kredytu przy każdym z wpływów na POL-Koncie,
- szybka decyzja kredytowa.