środa, 24 Kwi 2024

Kredyty konsumpcyjne


1. Kredyt gotówkowy


Przeznaczenie
- Dowolne cele konsumpcyjne.

Okres kredytowania
do 60 miesięcy.

Wysokość kredytu
- do 255550,00 zł.

Zabezpieczenie
- weksel in blanco,
- negocjowane w zależności od wysokości wnioskowanego kredytu.

Wymagane dokumenty
- wniosek o kredyt (wersja edytowalna),
- zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (osoby pracujące),
- dokument poświadczający otrzymywanie renty lub emerytury oraz legitymacja albo,
- decyzja o przyznaniu lub o ostatniej waloryzacji emerytury, renty (emeryci, renciści),
- nakazy podatkowe, umowy dzierżawy (rolnicy indywidualni) ,
- informacja o sytuacji majątkowej poręczyciela: osoba fizyczna, rolnik.

 

Zalety kredytu
- możliwość wcześniejszej spłaty bez opłat i prowizji,
- brak jakichkolwiek dodatkowych opłat lub prowizji niż wymienione w umowie,
- szybka decyzja kredytowa.

2. Kredyt sezonowy


Kredyt udzielany jest na cele konsumpcyjne bez konieczności udokumentowania ich wykorzystania.

Okres kredytowania
– do 24 miesięcy.

Wypłata
– w formie bezgotówkowej bądź gotówkowej.
 
Kredyt udzielany jest na warunkach określonych każdorazowo w odrębnych Uchwałach Zarządu Banku i w okresach obowiązywania tych Uchwał.
 
Zalety kredytów
- możliwość wcześniejszej spłaty bez opłat i prowizji,
- brak jakichkolwiek dodatkowych opłat lub prowizji niż wymienione w umowie,
- szybka decyzja kredytowa.

Szczegółowych informacji o produktach kredytowych udzielają pracownicy Banku.